close

MENU

Privacy Policy

 • Navigation:
 • Home
 • Pravidla užití webových stránek
BACK TO HOME

Pravidla užití webových stránek

1. Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.vitana.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností VITANA, a.s., se sídlem Byšice, Mělnická 133, okres Mělník, PSČ 277 32, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605 (dále jen „VITANA“).

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností VITANA v souladu s právním řádem České republiky.

VITANA si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

VITANA neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek VITANY. Pro aktuální informace kontaktujte VITANU prostřednictvím e-mailu: vitana@vitana.cz.

VITANA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

2. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“).

Osobní údaje, které po Vás při vyplňování registračního formuláře požadujeme, nám poskytujete pouze v případě, že si kopírujete určitá Vámi zvolená data z našich internetových stránek.

Vyplněním registračního formuláře na našich internetových stránkách souhlasíte se zařazením Vašich osobních údajů do chráněné databáze a jejich užíváním společností VITANA jakožto správcem osobních údajů pro účely zasílání nabídek obchodu a služeb prostřednictvím vyplněných kontaktů (vč. prostředků elektronické komunikace) a marketingových průzkumů, po dobu dvou let. Údaje z této databáze za žádných okolností neposkytujeme třetí straně, ani našim obchodním partnerům, s výjimkou zpracovatelů, kteří pro nás na základě písemné smlouvy v souladu s účelem zpracování zpracovávají osobní údaje.

Každý registrovaný uživatel našich internetových stránek má možnost aktualizace svých osobních údajů. VITANA prohlašuje, že historie změn není archivována.

Společnost VITANA vymaže Vaše osobní údaje z databáze po obdržení žádosti na výmaz z této databáze. Žádost o vymazání záznamu je nutno zaslat na adresu:
Vitana, a.s., Servis pro zákazníky
Armády 245, Praha 5
155 00.

Ke zpracování osobních údajů potřebuje správce zásadně souhlas subjektu údajů, pokud se nejedná o některou z výjimek taxativně stanovených v § 5 odst. 2 zákona. Souhlas ke zpracování musí dát subjekt údajů písemně a je třeba, aby z něj bylo patrno, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje (§ 5 odst. 5 zákona).

Ze souhlasu musí být zřejmé, v jakém rozsahu se poskytuje, tedy jaké osobní údaje smějí být zpracovány. Dále je třeba, aby z něho bylo patrno, kterému správci je dáván souhlas ke zpracování a vymezen jeho konkrétní účel. Souhlas musí zahrnovat také určení období, na které je dáván. Konečně je nutno, aby byl identifikován ten, kdo souhlas poskytuje. Svůj souhlas při vyplnění registrace udělujete dobrovolně.

Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by musel uvádět důvody, dodržovat nějakou výpovědní lhůtu apod. Přejete-li si informovat se, zda a jaké údaje o Vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím na adrese:
Vitana, a.s., Servis pro zákazníky
Armády 245, Praha 5
155 00


Tato informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu, a 1 x ročně bezplatně.

3. Cookies

Obecné informace o Vás jakožto o návštěvníkovi webové stránky se sbírají automaticky (jinými slovy, ne za účelem registrace) a nevyužívají se jako osobní údaje. Používané webové servery uchovávají data v předvoleném nastavení:

 • název Vašeho internetového poskytovatele služeb
 • název webové stránky, ze které jste nás navštívili
 • webové stránky, které u nás navštívíte
 • Vaši IP adresu

Tyto informace se analyzují anonymně. Používají se pouze ke zvyšování přitažlivosti, obsahu a funkcí naší webové stránky. Tam, kde dochází k přesunu dat na externí poskytovatele služeb, jsme učinili technická a organizační opatření pro zajištění sledování regulace ochrany dat.

Na webových stránkách naší společnosti používáme pouze cookies, které jsou požadovány námi poskytovanou aplikací nebo službou. Pokud se rozhodnete nevyužívat výhod těchto cookies, dočtete se ve funkci ‘help’ svého prohlížeče, jak se před těmito cookies chránit, jak přijímat nové cookies, popř. vymazat stávající cookies. Dozvíte se také, jak blokovat veškeré cookies nebo nastavit upozornění na nové cookies.

Cookies, které v současnosti používáme na webových stránkách, jsou uvedené v následující tabulce:

 • Cookies, které jsou důležité pro plynulé fungování určitých služeb na webových stránkách
  Tato cookie zajišťuje, že se zátěž dotazů našich uživatelů na našem serveru optimálně distribuuje. Zajišťuje to stabilitu našich webových stránek. Vymaže se při zavření prohlížeče
 • Tato cookie ověřuje uživatelský vstup a činnosti na webových stránkách. Vymaže se při zavření prohlížeče
 • Tato cookie přiřazuje náhodné anonymní identifikační číslo vašemu prohledávání. Umožňuje nám ukládat rozhodnutí, která provedete během návštěvy našich stránek, a lépe tak adresovat vaše potřeby. Vymaže se při zavření prohlížeče
 • Cookies, pomocí kterých měříme využívání našich webových stránek (webová analýza.) Pomocí těchto cookies získá nástroj webové analýzy anonymní informace o tom, jak jsou naše webové stránky využívány. Shromážděné informace nám pomáhají soustavně adresovat potřeby našich návštěvníků. Tyto cookies ukládají informace anonymně, včetně počtu lidí, které naše stránky navštíví, ze kterých stránek přišli a jaké stránky si prohlížejí. Vymaže se po pěti letech od návštěvy stránky

VITANA činí příslušná technická a organizační opatření proti náhodným a záměrným manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob do údajů, které jste nám poskytli. Tam, kde dochází k ukládání a zpracování osobních údajů, jsou informace při přenosu šifrované, aby se zamezilo jejich zneužití třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována tak, aby odpovídala technologickému vývoji.

V případě jakýchkoliv problémů, dotazů nebo návrhů kontaktujte prosím zástupce pro oblast ochrany osobních údajů společnosti VITANA. Z důvodu neustálého vývoje našeho internetu je zapotřebí občasně upravit i naše prohlášení o ochraně údajů. Vyhrazujeme si proto právo kdykoliv učinit přiměřené změny.

Pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů: Martin Krimlak, e-mailová adresa:  martin.krimlak@vitana.cz

Our website places cookies on your browser or device as long as you have this function activated in your browser settings. We use these cookies to improve the functionality of this website, analysis and interest-based advertising.

READ MORE CLOSE